ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΑΦΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ < KAFE-PASSION >
Έδρα : Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 31 ΚΑΙ ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 16
ΤΚ: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. +306975855509
E-mail : info@kafe-passion.com
Διαχειριστής : Ματράκας Αθανάσιος του Γεωργίου